Het werken in de broedplaatsen zorgt voor nieuwe verbindingen tussen het onderwijs en bedrijven.

naar portfolio
volgend project

Ieder talent telt
samenwerkende, innovatieve lerende regio

De doelstelling van de Nijmeegse innovatieagenda ‘Ieder Talent Telt’ is het op gang brengen van een beweging om onze talenten te benutten om kinderen en jongeren te helpen worden wie ze zijn. We doen dit vanuit een positief, waarderende houding gericht op doorstromende talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren. Op dit platform kun je allemaal broedplaatsen vinden. Je kunt in deze broedplaatsen op een ontwikkelingsgerichte manier samenwerken met anderen aan deze doelstelling. Alle broedplaatsen samen zien we als een proeftuin waarin we werken aan een sociale, samenwerkende, innovatieve, lerende regio. Het ‘werken in de broedplaatsen’ zorgen voor nieuwe ervaringen, inzichten en verbindingen tussen het onderwijs – welzijnsveld en bedrijven.

Wat is een broedplaats?

De broedplaatsen bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarbinnen alle mensen die geïnteresseerd zijn samen kunnen werken. Broedplaatsen moeten aan drie uitgangspunten voldoen om een broedplaats te kunnen zijn namelijk:

1. Het vertrekpunt is de leef – en leerwereld van kinderen en jongeren. We zijn positief en toegewend naar elkaar en werken ontwikkelingsgericht.
2. Er is samenwerking tussen meerdere opvang – onderwijs – welzijnsorganisaties en bedrijven in de regio. Er is dus altijd sprake van samenwerking tussen meerdere disciplines. We werken aan interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking. Dit ontstaat door met en van elkaar te leren.
3. We leren door doen. In de broedplaatsen worden verschillende vormen van samenwerking uitgeprobeerd. We laten ons leiden door nieuwgierigheid, onderweg zoeken we naar wat werkt (waarderen) en hoe we elkaar kunnen bemoedigen.

Lees meer op:
www.iedertalenttelt.nl
Klant
Jaar
Project type
Geleverde diensten
Link
HAN     Gemeente Nijmegen
2016 - 2017
Platform     Responsive design     Community building
Design research     Platform development     UI/UX design
Ieder talent telt