Onderwijs gaat steeds meer over zelf-gestuurd leren
en multidisciplinair project werk.

naar portfolio
volgend project

learning on the move
een samenwerkend onderwijs

Learning On The Move is een samenwerkend onderwijs platform waarin er samengewerkt kan worden aan projecten, ook al wordt ter gestudeerd op verschillende scholen en niveaus. Je kan updates, reflecties en agendapunten in een project plaatsen. Deze worden ingedeeld volgens deze stappen in het proces; Observeren, Analyseren, Realiseren en Testen. Dit zorgt ervoor dat je multidisciplinair kan samenwerken, overzicht houdt en goed kan communiceren naar externen wie waar mee bezig is.

leren in de context van de èchte wereld

In het Learning On The Move project onderzoeken we de haalbaarheid en mogelijkheid om samen te werken in multidisciplinaire projecten die uit worden gevoerd in de ‘echte’ wereld, buiten de deuren van de onderwijsinstellingen. We hopen studenten de kans te geven om kennis te maken met reflectief leren, samen te werken met andere disciplines en niveaus en te werken aan echte maatschappelijke problemen.

Het LOTM digitale platform ondersteunt deze aanpak door het groepen te faciliteren met tools voor samen reflecteren, updates over project vooruitgang te delen, externen op de hoogte te houden en het bijhouden van agendas en deadlines. In plaats van het forceren van een vastgezet onderwijsmodel of een steriele leeromgeving achter gesloten deuren probeert LOTM een ‘bottom-up approach’ en faciliteert het innovatieve docenten en studenten met de tools om te delen, communiceren en reflecteren.
Lees meer op:
lotm.id.tue.nl
Klant
Jaar
Project type
Geleverde diensten
Partners
TU/e Industrial Design
2016
Platform ontwerp
UI/UX design     Development     Grafisch ontwerp
Fontys    SUMMA college