VISUEEL SAMENWERKEN EN COMMUNICEREN

Unblok maakt
samenwerken & communiceren visueel
Unblok is een communicatietool om gedachten, problemen, ideeën en processen tastbaar te maken door middel van storytelling. De houten objecten bestaan uit verschillende categorieën waarmee je eenvoudig een verhaal neerlegt. Zo creëer je samen overzicht van de uitdaging en wat het gemeenschappelijke doel is. Door de actieve houding dragen alle deelnemers eigenaarschap over het resultaat en heeft iedereen dezelfde definitie ontwikkeld. Dit leidt tot verrassende inzichten op je uitdaging. Bijkomend voordeel is dat misinterpretaties voorkomen worden omdat je samen visueel het proces analyseert en ontleed. Zo wordt samenwerken en communiceren leuker, actiever en effectiever.
De kracht van visueel storytelling
ontdek je met Unblok
Door middel van visueel storytelling kun je jouw gedachten duidelijk overbrengen en een ander deze laten ervaren. Een verhaal schept overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om inzichten te kaderen en zich er mee te identificeren. Hierdoor kunnen er bewust en onderbouwd keuzes gemaakt worden. Visueel storytelling biedt structuur en context waardoor mensen een verhaal beter kunnen beleven, onthouden en doorvertellen. Ideaal dus om inzichten te krijgen in al je uitdagingen.
Unblok voor scholen
Storytelling kan zowel gebruikt worden door docenten(teams) of door leerlingen. Gebruik het als docenten(team) om samen een beeld te krijgen van jullie doelen of gebruik het als een methode om door verbeelding kennis over te brengen aan je leerlingen. Verhalen functioneren namelijk als een hulpmiddel om kennis contextrijk door te geven. Voor leerlingen is het geschikt om overzicht te krijgen van een probleem/uitdaging en zo controle en eigenaarschap te creëren over een project.

Prijzen & aanschaffen

Unblok set

€149,-

per set (incl. BTW)
Wil je leren programmeren uitgebreid aanbieden in je klas? Dan is er een GoTo scholenpakket beschikbaar. Hiermee kun je stapsgewijs leerlingen laten leren (creatief) programmeren met hun favoriete programmeertalen. Hiervoor is tevens een leerlijn beschikbaar. Een ander aantal GoTo's is mogelijk op aanvraag.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Deel jouw unblok momenten via social media

#unblok