Door middel van design thinking
leer je te denken in mogelijkheden

onze werkwijze

Studio Tast werkt vanuit een Design Thinking filosofie en een embodied learning methode. Design thinking is een manier van creatief denken en een manier van doen. En embodied learning, leren door middel van het lichaam, stelt mensen in staat de wereld te laten ontdekken door te doen en hier waarde aan toe te wijzen door gebruik te maken van de mogelijkheden van ons lichaam.

design thinking is niet alleen voor ontwerpers

 Een design thinker is bewust van zichzelf, de omgeving en stuurt bewust het eigen werk en leerproces. Wij passen design thinking actief toe om tot innovatieve en betekenisvolle oplossingen te komen. Daarnaast zetten wij design thinking in als leermiddel voor het onderwijs zelf. Door het toepassen van design thinking in onze producten en workshops stimuleren we 21e eeuwse vaardigheden en lifelong learning, ook bekend als ‘’leren leren’’. Hierbij kijken wij niet alleen naar de toekomst, maar slaan we een brug tussen het leren van nu en het leren van de toekomst. Op deze manier maken wij onze visie op het onderwijs tastbaar.

IN PRODUCTEN

Het creatieve design thinking proces gaat over procesregulering, bewust inzetten van creativiteit en zekerheid vinden in onzekerheid. Een team gebaseerd design thinking proces stimuleert verder 21e eeuwse vaardigheden doordat leerlingen samen werkend problemen oplossen, gebruik makend van creativiteit, empathie en kritisch denken. Verder spreekt design thinking abstractere vaardigheden zoals reflecteren en zelf regulering aan. Deze vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel in het ‘’leren leren’’. Met het product Loep maken wij design thinking concreet voor zowel docent als student.

ALS training

Om mensen met design thinking in aanraking te laten komen bieden wij verschillende workshops, studiedagen en lezingen aan. Door middel van design thinking leer je te denken in mogelijkheden. Design thinking biedt verschillende manieren om van een probleem naar een oplossing toe te werken, waarbij je de eindgebruiker centraal stelt. Dit alles aan de hand van het toepassen van verschillende ontwerp en onderzoek methodes, die je naar behoefte inzet. De methodes zijn activiteiten die je verder helpen, zonder van te voren het eindresultaat te hoeven weten. Zo kun je creatief en zelfverzekerd iedere situatie aan en ben je in staat verder te komen dan de oplossing die als eerste te binnen schiet. Dit wordt ook wel ‘’out of the box’’ denken genoemd.